Питанням заїкання присвячено чимало робіт, але проблема його подолання продовжує залишатися актуальною і в даний час. Для школярів це розлад мови, як правило, є джерелом постійних болісних переживань, а часто і призводять до зниження успішності.

Недостатня вивченість природи і механізмів заїкання, його складна і суперечлива симптоматика пояснюють то відмінність в тлумаченні заїкання і різноманіття прийомів його подолання, яке мало і має місце на практиці. Разом з тим слід визнати, що найбільше визнання отримали уявлення про невротичної природі заїкання, про тісний зв'язок заїкання зі станом організму і особистості заикающегося. Такий підхід до розуміння сутності заїкання зумовив закріплення в логопедії методу комплексного впливу лікувального та педагогічного характеру на мова, особистість і організм в цілому.

Однак спостереження і практичний досвід показують, що значення невротичних проявів у заїкається перебільшено: насправді вони — наслідок заїкання і повністю залежать від стану мови, яке, на нашу думку, визначається в кінцевому підсумку фізичною здатністю протистояти спазмів мовної мускулатури. Чим важче ступінь заїкання, тим більша сила м'язів мовного апарату потрібно для подолання судом. Тому логічним видається формування у заїкається вміння активно протистояти мовним пароксизмам. На думку автора, це найбільш простий і в той же час ефективний шлях вирішення гострої проблеми.

Викладу досвіду практичного здійснення цієї ідеї і присвячена ця книга. У ній описуються спосіб подолання заїкання, методика мовних вправ, зміст занять, наводяться типові приклади з практики. Автор не ставив завдання дати критичний огляд теорій заїкання; якщо це питання і відображений коротко в книзі, то лише з метою обґрунтування позиції автора і роз'яснення хибних думок. Обмежуючись питаннями педагогічного впливу, автор бачить своє завдання, перш за все в тому, щоб визначити шляхи нормалізації фізіологічних механізмів мовної діяльності. Як показує накопичений автором досвід, нормалізація мови може бути досягнута за умови ретельно продуманої системи корекційного впливу, а також за рахунок активного залучення до роботи сім'ї заїкається. Без участі сім'ї логопедична робота взагалі нездійсненна.